©  Foto:

Uge Lystfiskeri og Camping

Prøv "Put and take" i en af Uge Lystfiskeri Hytter og Campings tre fiskesøer.

Søerne er åbne for fiskeri hele året og hele døgnet. Udenfor receptionens åbningstider er der mulighed for selvbetjening, ved at betale i boksen ved receptionen. Gæster der bor på pladsen kan benytte fiskebon, som ved dagsfiskeri.

Fisk i søerne.
Vi har 3 fiskesøer på tilsammen næsten 14 ha.+ 1 børnesø.
Der udsættes dagligt ørreder fra 800 gr. og opad. Derudover udsættes der årligt ål og karper. Ligesom der udsættes muslinger for at holde en god vandkvalitet.

Faciliteter.
2 rensepladser med rindende vand, hvor fiskene SKAL renses.
Kun fisk der er fanget i vores anlæg må renses her.
De fangede fisk kan fryses ned enten i hytterne eller ved henvendelse i receptionen. Der må køres til og parkeres rundt om søerne. Overnatning må kun ske på campingpladsen. Rundt om søerne er der borde og bænke. Der må grilles ved søerne. Fiskestænger kan lejes i receptionen.

Natfiskeri.
Der må fiskes hele døgnet med billet eller ved køb af fiskebon i receptionen. Uden for åbningstiden betales i boksen ved receptionen.

Leje af sø.
Ved grupper på min. 20 personer kan man leje en sø.

Hyttesøen.
Hyttesøen er den største af vore søer, den kan som navnet antyder ses direkte fra vores hytter.
Søen er på ca. 5 ha. og ca. 14 m dyb, der kan køres hele vejen rundt.
Hyttesøen kan ikke lejes.

Pilesøen.
Pilesøen er temmelig lukket og er meget naturlig, med buske og siv.
Det er ikke muligt at køre til søen. Søen er på ca. 5 ha. og ca. 12 m dyb.

Badesøen.
Badesøen er den mest åbne sø. I den ene ende må der ikke fiskes, idet den ende er forbeholdt de badende.
Det er muligt at køre til en del af søen.
Søen er på ca.4 ha. og ca. 12 m dyb.

Børnesøen.
Børnesøen er til børn op til 12 år.
Der må ikke fiskes med blinker, idet det vil kunne beskadige den folie der ligger i bunden.
Børnesøen kan ikke lejes.


Regler for fiskeri.
Forfodring og fiskeri med maddiker er forbudt.
Gyldig fiskebillet skal indløses inden fiskeri begyndes.
Der må kun fiskes med det antal stænger der er betalt for.
Fiskeaffald må kun lægges i beholdere ved rensebordene
Vis hensyn overfor andre.

Lystfisker etik.
Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.
Fiskene aflives straks efter at de er landet.
Vil man ikke beholde en fisk skal den udsættes igen på nænsom vis.
Fisk ikke for tæt på andre, vis hensyn når der kastes ud.
Hunde skal føres i snor.
Læg affald i de opstillede affalds stativer som findes ved søerne, efterlad ikke nogen form for affald, det kan være til fare for både mennesker og dyr.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish