©  Foto:

Svenstrup Kirke

Oprindelig kirke uden tårn fra 1100-tallet med flere senere tilbygninger. Døbefont og korkrucifiks fra den tidlige middelalder. Prædikestolen er fra 1688.
 
Den seneste restaurering af kirkerummet afdækkede et særpræget marmoreret bjælkeloft fra 1700-tallet, der nu igen pryder rummet. En udskåret altertavle samt alterskranke af smedejern blev sat op ved samme lejlighed. Flere træ-relieffer af almuekunstneren Jes Lind.

Klokkestabelen indeholder formentlig middelalderligt træværk. Kirkegården rummer et smukt urnegravsanlæg og minder fra Første Verdenskrig.

Ønsker man at besøge kirken uden for de angivne tider bedes man kontakte graveren.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish