©  Foto:

SUP på Haderslev Dam

Den smukke natur omkring Haderslev Dam, indbyder til vandsportsaktiviteter, som f.eks. SUP. Bemærk dog nedenstående, inden du sætter dit paddleboard i vandet ved Haderslev Dam.

Der er i øjeblikket ingen egentlige vedtagne bestemmelser om brug af paddleboards på Haderslev Dam. Indtil videre er udmeldingen fra kommunen derfor at brug af paddleboards er tilladt i Haderslev Dam, Møllestrømmen og i Inderdammen. De generelle sejladsregler gældende også for paddleboards. Dog med den undtagelse, at registrering ikke er nødvendig.

Man kan sætte sin SUP i Haderslev Dam fra de arealer, der ejes af kommunen. I Inderdammen er det fx området omkring Bispen. I Møllestrømmen er der en isætnings- og optagningsrampe tæt ved Møllestryget (tæt ved adressen Ny Erlevvej 2). Ønsker du at sætte dit paddleboard I andre steder, skal man skal selv lave en aftale med en grundejer, hvis der er tale om privat område.

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at vandet i Haderslev Dam, Møllestrømmen og Inderdammen ikke er egnet som badevand. Vandet kan være forurenet med E. coli-bakterier fra spildevand pga. overløb fra kloaksystemet i forbindelse med store regnskyl. 

I sommerperioden er der desuden ofte store forekomster af alger.

Kommunen fraråder derfor at man bader i dammen, og anbefaler at man begrænser den direkte kontakt med vandet mest muligt.

 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish