©  Foto:

Sottrup Kirke

Sottrup Kirke er opført i 1200-tallet og har i dag et højt, gotisk tårn med talrige murankre og kraftige støttepiller, som blev tilføjet i 1650. Det oprindelige kirketårn måtte erstattes af et fritstående klokkehus i 1666, da tårnets konstruktion var for svag og det var blevet uforsvarligt at ringe med den store klokke.

Efter opførelsen af et nyt tårn i starten af 1860erne, blev klokkehuset solgt til nedbrydning i 1863. Foruden den gamle klokke fra 1656 (genstøbt i 1829), har kirken en genforeningsklokke som erstatning for den klokke der blev konfiskeret og omstøbt til krigsmateriel under 1. Verdenskrig. Orgelet fra 1844 måtte have nye facadepiber efter 1. Verdenskrig, da de originale tinpiber blev inddraget

Den 2. april 1864 blev alle sognets beboere kaldt til en særlig ”gudstjeneste” af den Preusiske hær, her blev de sat under bevogtning for at forhindre, at danskerne blev advaret om en planlagt overgang til Als, ved brug af pontonbroer og både mellem Ballebro og Hardeshøj – dårligt vejr forhindrede dog gennemførelsen.

Under en totalrenovation af tårn og spir i 2006, genfinder man Guldringen i den gamle tagkonstruktion og får den genindsat – dette gør at det på afstand ser det ud som om at den øverste del svæver.  

Mindelunden i kirkegårdens vestlige del har mindesmærker for både danske og prøjsiske soldater. En sten sat for 27 danske soldater faldet i 1. Slesvigske Krig d. 6. april 1849 samt en sten sat for 4 prøjsiske soldater faldet samme dag og år. Jernkors sat for prøjsiske soldater faldet under overgangen til Als d. 29. juni 1864 samt kors sat for prøjsiske soldater der døde under kampen om Als eller efterfølgende af deres kvæstelser. Mindesten for 48 unge mænd fra Sottrup Sogn som faldt under 1. Verdenskrig og en grænsegendarm som døde i koncentrationslejr under 2. Verdenskrig. 

Kirken har ikke faste åbningstider, men er der gravere på kirkegården kan de være behjælpelige med at åbne.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish