©  Foto:

Soldaterskoven - Tønder

Området består af 3 skove, Soldaterskoven, Nørreskov og Hydroskoven. Fra Tønder by er der stiforbindelse til hele skovområdet gennem de grønne områder syd for Soldaterskoven. Der er 3 P-pladser ved Soldaterskoven. I skoven er der anlagt en vandresti for svagtseende. Der findes en primitiv overnatningsplads med shelter, grill- og bålplads..

Hvis du vil ride, kan du benytte de særlige ridestier, der er lavet i skoven.

I Nørreskoven, syd for bækken, er der indrettet en hundeskov, hvor du må gå med din hund løs. Husk at den skal være under fuld kontrol. I de øvrige skovområder skal hunden føres i snor.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish