©  Foto:

Sølsted Mose - Tønder

Sølsted Mose er en gammel hedemose. Den er opstået ved at tørvemosser (sphagnum) begyndte at gro ovenpå et lag af flyvesand, der havde lagt sig over området for mange tusinde år siden. Nedbrydningen af tørvemosserne har givet en sur, næringsfattig tørv.

Som følge af afvanding og opdyrkning begyndte mosen at gro til med pile- og birkekrat. Dele af mosen blev erhvervet i 1993 og i 1996 af Fugleværnsfonden, der nu ejer ca. 103 ha af de i alt 220 ha der udgør mosen.

En del af krattet er nu ryddet og vandstanden er hævet en smule, samtidig med at kreaturer afgræsser de åbne områder. Hermed bevares de særlige hedemoseplanter og der skabes bedre levesteder for fuglene..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish