©  Foto:

SMUK

Smuk musik i ørerne.

Slesvigske Musikkorps – i daglig tale SMUK – er et af forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere (messingblæsere og slagtøj). SMUK hører formelt set under Telegrafregimentet i Fredericia og har siden 1953 været hjemmehørende i Haderslev.

SMUK har til huse i Slesvigske Musikhus, der er opført med økonomisk støtte fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Haderslev Kommune og Forsvaret. Musikhuset ligger ved siden af Haderslev Kaserne. 

De fleste fredage kan du opleve SMUK, når de går parade gennem Haderslev fra kasernen til Haderslev Domkirke og retur til kasernen. På orkestrets hjemmeside kan du se hvilke fredage, du har mulighed for at møde SMUK.

Der er også mulighed for at opleve SMUK til koncert flere gange om året - datoer for disse kan også findes på hjemmesiden.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish