©  Foto:

Skrydstrup Kirke

Når gammelt og nyt forenes.

Skrydstrup Kirke er opført i middelalderen, og senere restaureret i 1300-tallet. Kirken er en hvidkalket romansk kirke med sengotisk tårn. Våbenhuset fra 2001 er et fint eksempel på, hvordan gammelt og nyt kan forenes.

Udsmykning af kirken består bl.a. af en gotisk altertavle fra 1500-tallet med 2 nu faste fløje. I midten den stående Gudsfader, holdende Kristi kors foran sig flankeret af Maria med barnet og Maria Magdalene. På vestvæggen hænger to figurer fra 1400-tallet: en siddende Madonna og en krigerhelgen. 

Kirken blev lukket af tyskerne i 1944 pga. den nærliggende flyveplads, og inventaret evakueredes. Kirken blev genindviet i juli 1945, og du kan se en mindetavle over tårndøren.

Niels Vium tegnede i 2001 et nyt våbenhus til kirken. Våbenhuset er formet som en kube og konstrueret af glas. Udsmykningen består kun af en bænk og en skulptur, "Agnus Dei", lavet af Jette Vohlert. Skulpturen er udformet som et oldkristent symbol - nemlig "Den gode hyrde", som et af de ældste sindbilleder vi har på Kristus. Johannes Døberen siger også, da han ser Jesus komme hen mod sig ved Jordanfloden: "Se Guds lam som bærer verdens synd".

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish