Skrivergårdens Shelterplads, Rise

Pladsen ligger ved Hærvejen i Rise By lige op ad en lille fredsskov

På teltpladsen er der toilet og bad. Håndvask, bålplads og to sheltere til overnatning. Adgang med natursti til søen.