©  Foto:

Skodsbøl Naturlejrplads

Græsklædt plads ud til Nybøl Nor. Pladsen ligger i sammenhæng med et publikumsareal med borde og grillplads. Brænde kan samles i skovbunden.

Pladsen ligger nord for Egernsund, mellem byen og skoven, lige der hvor skoven begynder.

Ankomst fra vandsiden: Der kan sejles til pladsen med jolle/kajak - Se efter rødt skilt på stranden med teksten "Overnatning".

Går man på Gendarmstien fra Padborg mod Sønderborg, kan man følge Alnorstien langs vandet, skiltningen starter lige efter Egernsund Broen.

Hunde i snor tilladt.

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish