©  Foto:

Sejl i kano på Grønå og Sønderå

Tag på kanotur langs Grønå og Sønderå og oplev et varieret landskab i Sønderjyllands største vandløbssystem.

Se Sønderjylland fra vandet – tag på kanotur op og ned ad åerne Grønå og Sønderå. De to store vandløb er en del af Sønderjyllands største vandløbssystem, kaldet Vidåsystemet, der udmunder i Vadehavet.

De to vandløb slynger sig gennem varierede og smukke ådale.

Grønå og Sønderå er de eneste åer i Aabenraa kommune, som tillader kanosejllads – til gengæld kan du være sikker på at få en fantastisk landskabs- og naturoplevelse.

 

Grønå:

Sejler du på Grønå er der mulighed for at stige på sin kano fra Hajstrup eller på Slogså i Bylderup Bov.

I engområdet mellem Grønå og Sønderå finder du resterne af den gamle jagtgård ”Grøngård” opført i 1567 af Hertug Hans den Ældre. Resterne af gården ligger nord for den nuværende gård af samme navn.

 

Sejladsregler på Grønå:

Du kan sejle fra broen i Hajstrup (Uge Bæk) til sammenløbet med Vidå i Tønder by (19,3 km) eller ad strækningen Slogs Å fra Ålykke i Bylderup Bov til udløbet i Grønå (0,4 km).

Det er ikke tilladt at gå på land med strækninger med ådiger medmindre af- og påstigning er skiltet.

 

Sønderå:

Ligesom Grønå er også Sønderå en del af Vidåsystemet, som afvander en tredjedel af hele Sønderjyllands areal.

Sønderå er Sønderjyllands sydligste å, hvor du kommer forbi den idylliske kornmølle i Store Jyndevad.

Tager du på kanotur ad Sønderå kommer du forbi den fuglerige ådal. Det er en smuk tur fra Store Jyndevad til Rens, men mange steder skal kanoen bæres, hvorfor turen anbefales til de mere øvede kanosejlere.

Ved byen Rens sejler man ned ad et næsten 500 meter langt stenstryg, som er blevet anlagt til fisken snæblen. Starter du efter dambruget i Rens, er turen forholdsvis nem at sejle.

 

Sejladsregler på Sønderå:

Det er tilladt at sejle fra broen ved Julianehåbvej i Store Jyndevad til udløbet i grænsevandløbet Gammelå i Tønder Kommune.

Sejlads ad Sønderå kun tilladt fra 15. juni til 15. november.

Generelt gælder det at vandløbet og dets brinker ejes af lodsejerne. Du skal kunne komme lovligt ud til vandløbene, hvor isætnings- og optagningsstederne befinder sig.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish