©  Foto:

Sct. Nicolai Kirke

Forholdsvis højt, nord for den gamle bykerne på en nu ubenyttet kirkegård, der efter alt at dømme i middelalderen har været befæstet med sin egen vold uden for byvolden, ligger den ganske anselige Sct. Nicolai Kirke.

Opførelsen af kirken er påbegyndt i ca.1250.
På det murede alterbord står en ganske pompøs altertavle fra 1642, et billedskærerarbejde i overdådig og voldsom barok.
Prædikestolen er ungrenæssance arbejde fra 1565.
Orgelet er leveret 1956 af firmaet Marcussen & Søn, Aabenraa.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish