©  Foto:

Ravsted Kirke

Den hvidkalkede og blytækte kirke, der antagelig i senromansk tid omkring 1250 er forlænget mod vest og øst, er fra 1200-tallet.

Tårnet er bygget i 1400-tallet og i 1746 er der føjet et trappehus til tårnet.
Koret fik i 1400-tallet to krydshvælv, og skibet snart efter tre otte-ribbede hvælv.
Det senmiddelalderlige våbenhus er ændret en del, og taggavlen er fra 1743.
Tagtømmeret over skibets vestende har særlig interesse ved at være nummereret med runetegn.
På det gotiske munkestensmurede alterbord står en fortrinlig sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475 med fire bevægelige fløje.
Altertavlen er restaureret i 1985 og ført tilbage til sit oprindelige udseende i guld og sølv.
Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1605 af det Ringerinckske værksted.
I kirken er bevaret en svær, middelalderlig kirkekiste med jernbånd og lås.
I og ved kirken er der en del gravsten fra 1600-1700 tallet.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish