©  Foto:

Olgerdiget

Olgerdiget var et over 12 km langt voldanlæg hvoraf en mindre del af det gamle forsvarsanlæg nu kan ses rekonstrueret øst for Tinglev.

Olgerdiget stadfæster Danmarks første grænse mellem anglere og jyder fra det første århundrede efter Kristi fødsel.

Der var længe usikkerhed om alderen på Olgerdiget, men ved hjælp af dendrokronologiske (årringe metoden) kunne man i 2012 datere den ældste byggefase helt tilbage til 31. e.Kri, anlægget blev sidenhen fornyet, i dag er kun den rekonstruerede del synlig.

Rekonstruktionen af det lille stykke Olgerdige blev indviet i 2021. Der findes på stedet en infotavle med informationer om den gamle grænse.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish