©  Foto:

Østerskoven

Rester fra 2. Verdenskrig i den idylliske Østerskov.

Haderslev Østerskov er på 186 ha, og er beliggende ca. 3 km nordøst for Haderslev. Sammen med Haderslev Vesterskov udgør den resterne af de meget større og delvis sammenhængende middelalderskove fra Lillebælt over Christiansfeld og mod nordvest til de såkaldte Farrisskove. Østerskov har status af beskyttet skov (B-skov), og er derfor friholdt for øvelser og orienteringsløb. Der er tilkørsel med p-plads til skoven fra nord og ved Ladegårdshus i syd.

Østerskov er hovedsageligt domineret af bøg, men ved Gruskulevej i den nordlige del af skoven, er der en over 200 år gammel egebevoksning. Ved Østervej længere mod syd, står der en ca. 400 år gammel eg.

Østerskov har en markeret rute på 4,5 km, og ved at følge ruten passeres de fleste af skovens seværdigheder. Du kan se ruten her.

Historie

Historisk står Østerskoven i dag som et minde over tyskernes besættelse under 2. verdenskrig, da tyskerne havde en række ammunitionsdepoter rundt om i Danmark. De var som regel placeret afsides, så der ikke ville ske store skader, hvis de eksploderede og gerne i en skov, så de allierede ikke kunne se depotet fra luften. Et enkelt depot var større end alle andre i Danmark; Det var depotet i Østerskoven, som kunne rumme ikke mindre end 5.- 6.000 tons ammunition. Ved oprydningen i 1945 blev der samlet 8-10.000 tons ammunition sammen. Ved Granvej i den nordlige ende er der en fordybning i skoven, hvor der i 1944 eksploderede ca. 400 stablede miner.

Skoven var indhegnet med pigtråd og minefelt, og der var etableret over 200 ammunitionspladser, heraf en række små bunkers. Desuden var der barakker til personalet på ca. 250 soldater samt smalsporsjernbaner til at transportere ammunition på, både internt i skoven og helt til Haderslev Station.

I dag er Haderslev Østerskov naturligvis ryddet for sprængstoffer og ammunitionsdepoterne er fjernet og jævnet. Dog kan du stadig se en række spændende spor fra dengang. Blandt andet er der bevaret 3 murstensbunkers og en af jernbanetraceerne. Selv om al ammunition skulle være væk, er der dog enkelte gange siden fundet sprængstof i skoven.

Ved Østerskoven finder du også det gamle transformatortårn, som er åbent 24/7. Tårnet byder på en kunst-kulturhistorisk oplevelse og vandring i Østerskoven. Læs mere her

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish