©  Foto:

Nygaard stenen i Nørreskoven Als

Oldtidens offerstene står stadig i skovens dyb og en af de flotteste finder du i Nørreskoven på øen Als

Nygaard stenen er en kultsten fra oldtiden som er fredet. Den har været en del af et dyssekammer, men desværre er der ikke mange spor tilbage af gravsætningen.

Stenen er prydet af ca. 60 skåltegn fra oldtiden (3950-501 f.kr.), hvilket er små fordybninger der er indhugget i stenen. Tilbage i oldtiden ofrede man gerne ved moser og da der ligger en nær ved kan sagtens tænkes, at Nygaard stenen altid har befundet sig i området og sidenhen har indgået i byggeriet af dyssekammeret. 

Man kan jo ikke vide det med sikkerhed, men det menes at disse skåltegn har været benyttet til ofringer af honning, smør eller måske blod under gudedyrkelser eller frugtbarhedsritualer.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish