©  Foto:

Nordborg Slot

Et af landets ældste og det første borganlæg opført på øen Als

Første anlæg: 1151, bygget af Kong Svend som værn mod plyndringerne af Venderne. På det tidspunkt er det det eneste fæstningsværk på øen Als og Kong Svend døber det Alsborg.

Da borgen ved den sydlige indsejling til Als Sund bliver bygget ca. 20 år senere, døbes denne Søndre Borg og Alsborg skifter navn til Nørre Borg.

Den oprindelige slotsbygning går til under en brand og man benytter derefter de fremskudte forsvarsværker til opførelsen af det nuværende slot. I 1911 bliver slottet ombygget og taget i brug som tysk højskole, frem til genforeningen i 1920.  

Nordborg Slots Efterskole oprettes i 1921 af grosserer Johan Hansen, København - født i Havnbjerg.

Slottets bygninger kan kun beses udefra, og slotsparken er åben fra 10.00 - 17.00.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish