©  Foto:

Nationalpark Vadehavet

Det Danske Vadehav starter ved Varde Ådal i nord og slutter ved grænsen mod syd, et område på ca. 100 km2 kilometer. To gange i døgnet med 12½ timers mellemrum er det højvande, laveste vande er godt 6 timer efter højvandet.

En milliard kubikmeter vand løber ved hvert højvande ind og ud gennem de dybe render mellem Vadehavsøerne Fanø, Mandø og Rømø og breder sig ud over vadefladerne mellem øerne og fastlandet. Vandet er altid på vej ud eller ind. Tidevandet skaber landskabet, flytter rundt på store mængder sand og ler, skaber øer og flak og render i Vadehavets verden..


Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish