©  Foto:

Maugstrup Kirke

Klokken med en dejlig klang.

I centrum i Maugstrup, finder du Maugstrup Kirke, som ligger midt på højderyggens højeste sted 60 meter over havet. Kirken lånte penge af Aastrup Kirke, for at kunne betale klokken, som havde så dejlig en klang, at kongen ville have den udleveret.

I kirken finder du altertavlen, som er et renæssancearbejde fra 1610, lavet af billedskærer Hans Dreyer. Han var en meget anerkendt kunster, og var bl.a. ansat som hofbilledskærer på det daværende Haderslevhus. Altertavlen er trefløjet, dvs. at den har et billede i midten og i sidefelterne. I midten ser vi nadveren og i sidefelterne Kristus på korset og Moses med staven foran kobberslangen.

Kirkeklokken havde, ifølge et sagn, så dejlig en klang, at da kongen hørte den dejlige klang, ønskede at få den udleveret. Dog ville "de Maugstrupper" ikke af med den, og derfor støbte de bly i den, så den fik en dårligere klang.

Adgang til kirken kræver forudgående aftale med kirketjeneren, tlf. +45 52 24 21 68.

I præstegårdshaven, hvor der er fri adgang, ligger et ældgammelt voldsted, som nok oprindeligt har været en stormands besiddelse. Her opførte præsten Peder Wandal i 1620'erne et tårn, hvor han bl.a. oprettede et astronomisk observatorium. 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish