©  Foto:

Lovtrup Lystfiskesø

Lovtrup Lystfiskesø ligger i nærheden af en grusgrav, tæt ved Friisvej.

Færdsel ved søen er på eget ansvar. Dagskort gælder for perioden kl. 6.00 - 21.00. Natfiskeri fra kl. 21.00 - 6.00.

Salg af kort foregår ved søen. Hvis ingen er tilstede, er der selvbetjening m.h.t. køb af fiskekort. Det er der ligeledes udenfor sæsonen.

Sæson: Påskesøndag - 1. dec.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish