©  Foto:

Lenschow - Erstatningsretten

Er du kommet til skade på ferien i Danmark, så kan Lenschow Erstatningsretten hjælpe dig med det juridiske. 

Det er god ide at sikre dig, inden du drager hjem fra ferien, og især hvis du har langt hjem.

Ferie er desværre ikke altid lutter idyl. Ulykker og skader sker også i ferien, og hvis du kommer til skade på din ferie i Danmark, er der en række ting, som du bør gøre straks. Er disse ting i orden, står du nemlig stærkere, hvis du senere skal søge erstatning eller anmelde skaden til en forsikring, forklarer advokat Berit Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Det er dig, der skal bevise, at du er kommet til skade, at der er nogen, der er ansvarlig for din skade, og at du har lidt tab som følge af skaden. Det er dansk ret, der gælder, når skaden er sket i Danmark og det er en fordel, hvis du har mulighed for at tale med en advokat med erfaring indenfor personskadeerstatning.

Hvis du har været involveret i en trafikulykke, kan der både være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smertegodtgørelse, varige mén og erhvervsevnetab.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish