©  Foto:

Ketting Kirke

Ketting Kirke med det kraftige tårn, troner op over de andre huse i byen. Kirken er opført på en menneskeskabt forhøjning i det 12. århundrede med små vinduer og et meget bredt og højt tårn, som kan have tjent som fæstning og forsvarsværk.

Af den oprindelige kirke er der kun dele af tårnet tilbage, da der har været en del ombygninger og en meget omfattende restaurering i 1773. Man har dog valgt at genanvende det gamle inventar og fra 1773 ses også en lukket stol i våbenhuset, hvor kvinder der havde barslet sad, mens præsten læste dem ind i kirken.

Murene i kirketårnet er 120 cm tykt forneden og 60 cm foroven og tårnet har været brugt til opmagasinering af krudt fra 1851-54.

På kirkegården findes gravsten og mindsmærker for faldne i 1. Slesvigske Krig og Krigen i 1864, hvor Ketting Skole der lå i Smedegade 38 tjente som lazaret. Der står også en mindesøjle for de 27 faldne i 1. Verdenskrig.  

Hvis kirken ikke er åben; ring gerne til næstformanden 2825 1487 - hvis han er hjemme så lukker han gerne op.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish