©  Foto:

Jollmands Gaard Museet

Jollmands Gaard er en såkaldt kroggård opført i bindingsværk i det 17. århundrede og den ældste gård i Holm.

Den meget forfaldne, men yderst originale gård blev fredet i 2001 og en omfattende oprydning fulgt af en gennemgribende restaurering blev igangsat.

I dag er gården blevet et levende hjemstavnsmuseum for den alsiske bondekultur. Gården fremvises, og der berettes om gårdens og landbrugets historie, lige som den gennemgribende restaurering og genskabelse af gården kan ses.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2023
Danish