©  Foto:

Jegerup Kirke

Jegerup kirke er en af de ældste i Haderslev stift og har blandt andet en speciel altertavle.

Jegerup kirke er en hvidkalket romansk kirke med kor og skib. Senere er tilføjet to sengotiske bygninger: Tårn i vest og våbenhus i syd. Desuden i 1905 et sakristi på kirkens nordside. Kirkens indre er også hvidkalket, det flade loft er gips med stuk, og korbuen er ændret til en spidsbue.
 
Altertavlen er fra 1614 og blev i 1838 erhvervet fra Øsby kirke, men måtte reduceres for at kunne være der. Motivet i hovedfeltet er nadveren, og i sidefelterne ses Isaks ofring og Jesu korsfæstelse, malet i 1769. Yderst ses de fire evangelister og i topstykket ses opstandelsen flankeret af gravlæggelsen og Emmaus-måltidet.
 
Den tidligere altertavle er blevet istandsat og i 1949 forsynet med malerier af J.Th.Skovgaard: Sædemanden. Af en endnu tidligere gotisk altertavle fra omkring 1400 er bevaret figurerne, som regnes blandt landets ældste altertavlefigurer. Ligeledes findes bevaret korbuekrucifikset med sidefigurer, Maria og Johannes fra sidste halvdel af 1200-tallet.
 
Døbefonten er en romansk granitfont, hvor fodstykket er formet som en kirkebygning med to tårne og tre apsider. Orgelet leveret af Marcussen & Søn i 1890 og istandsat i 1943.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish