©  Foto:

Hjerndrup Kirke

Lidt uden for Christiansfeld finder du Hjerndrup Kirke, som er en hvidkalket kirke, der er højt placeret i landskabet. Den har, som en af de få kirker i Danmark fået tilføjet et sengotisk tårn mod øst.

Et sagn fortæller, at der var en kappestrid mellem bygmestrene af Sommersted Kirke og Hjerndrup Kirke. Da Hjerndrup-mesteren vandt blev modparten så rasende, at han kastede en kampesten mod kirkespiret. Stenen kom dog kun halvvejs og ligger på marken endnu. 

Bygningen har gennemgået flere ændringer. Der er kommet store vinduer til, og den oprindelige romanske korbue er i sengotisk tid udvidet. Men der er stadig bjælkeloft i både skib og kor.

Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475, hvor midterskabet har en korsfæstelsesscene og sidefløjene har apostlene med deres attributter. Altertavlens fodstykke, predellaen, har et nadvermaleri fra midten af 1700-tallet. Både altertavle og pulpitur stammer fra den oprindelige Tyrstrup Kirke. 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish