©  Foto:

Hjemmeværnsmuseet

Den selvejende institution "Hjemmeværnsmuseet" er oprettet i 1988 i den historiske Frøslevlejr og er et landsdækkende kulturhistorisk museum, der rummer hjemmeværnets historiske udstilling.

Den bærende idé i hjemmeværnets historiske Udstilling er at beskrive hjemmeværnets udvikling set i forhold til begivenheder i den omgivende verden.

Udstillingen er opdelt i fire epoker således: 1. epoke er 1940'erne med hjemmeværnets oprettelse, 2. epoke er 50'erne med velstand og fremgang, 3. epoke er 60'erne, 70'erne og 80'erne med den kolde krig, og 4. epoke dækker 90'erne og fremtiden.

Rummæssigt er udstillingen opdelt tilsvarende, og i et lille separat rum kaldet en "tidsmaskine", vil den besøgende blive indført i den pågældende periode gennem en beskrivelse af karakteristiske og tidstypiske begivenheder og ting, bl.a. ved audio-visuelle virkemidler.

Brigadesamlingen har fra 1989 haft til huse i Hjemmeværnsmuseet og er en udstilling om Den Danske Brigade DANFORCE, der blev opstillet og uddannet i Sverige 1943-45. Brigaden, der nåede op på ca. 5.000 frivillige, heraf 300 lotter, bestod hovedsagelig af danske militære, som var beordret eller flygtet til Sverige, samt af modstandsfolk og jøder, der måtte flygte fra Danmark. Brigaden returnerede til Danmark den 5. maj 1945 og løste derefter en lang række bevogtningsopgaver, bl.a. ved den dansk/tyske grænse.

Der gennemføres løbende særudstillinger, der belyser skiftende perioder eller emner af hjemmeværnets tilværelse.
Der kan aftales foredrag og rundvisning af 1-2 timers varighed efter besøgets art. Indholdet kan afpasses efter deltagernes alder, førlighed og udviklingstrin og dækker dansk sikkerheds- og forsvarspolitik med vægten på det frivillige forsvar. Rundvisningen kan kombineres med besøg ved andre seværdigheder af militærhistorisk betydning i Slesvig/Sønderjylland.
Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish