Helm Polde

Helm Polde - Toftlund

Foto: Rømø-Tønder Turistbureau
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Povlskrovej 1

6520 Toftlund

Kontakt
Website

Helm Polde

Landskabet
Den store, statsejede Hønning Plantage findes på den sandede del af Toftlund Bakkeø. I den sydlige del af plantagen findes en indsande kaldet Helm Polde med klitlandskab. Plantagen domineres af smeltevandssand eller grus nord for landevejen, medens flyvesand i form af en indsande dominerer i syd. Smeltevandsaflejringerne overlejres af flyvesand i mindre pletter i den nordlige del af plantagen. Flyvesandet findes i så store mængder, at det er tørt. Steder med mindre flyvesand vil ofte blive vådt. Flere danske indsande er opstået ved, at lokalbefolkningen i de hede-rige egne har skrællet hedetørven af og anvendt den til brænde. Dermed blev sandet blottet, og vinden kunne blæse den sammen i indlandsklitter.

Plantelivet
Hedelyng og ene udgør de markante bevoksninger i dette fredede og ellers træløse område.

Dyrelivet
Fra den nærliggende, statsejede Hønning Plantage kan man være heldig at se krondyr vandre ud på Helm Polde. Der er flere forholdsvis sjældne fugle i dette område, der spiller sammen med plantagen og Hønning Mose. Tranen har opholdt sig her i yngleperioden, og den rødryggede tornskade ses også. Hvepsevågen yngler i plantagen.

(Kilde: www.fredninger.dk)

Adresse

Povlskrovej 1

6520 Toftlund

Facilities

Plantage

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Rømø-Tønder Turistbureau