©  Foto:

Glücksburg Slot - Tyskland

Vandslottet, bygget af Hertug Hans den Yngre - stamfaderen til det danske kongehus

Da Hertug Hans den Yngre arver en del jordbesiddelser og det tidligere Ryd Kloster af sin onkel Hans den Ældre i 1580 mangler han noget standsmæssigt at bo i på denne side af Flensborg Fjord.

Hans den Yngre får derfor fjernet resterne af Ryd Kloster og lader i årene 1583 til 1587 opføre et lystslot på stedet, hvor en del af de kostbare byggematerialer fra klosteret genbruges.

Den 9. oktober 1622 dør Hertug Hans den Yngre under et ophold på Glücksburg Slot. Et andet dødsfald på slottet inden for de adelige rækker er Frederik den Syvende, der dør den 15. november 1863 i en alder af 55 år - få måneder senere udbryder Krigen 1864.

Den smukke hvide bygning er kvadratisk og bygget i tre etager, med et tårn i hvert hjørne. Slottet omkranses af en kunstig anlagt sø. De store sale har hvælvede lofter og slottet er indrettet med datidens moderne installationer - toilethuse. Toilethusene er små karnapper på tårnene, med frit afløb ned i søen - som man også havde fisk gående i!

I en af slottets fløje ligger slotskapellet, som ved opførelsen var forbeholdt hertugfamilien og deres hof. Senere blev det benyttet som bykirke og det er i dag muligt at blive viet i slotskapellet ved henvendelse til museet på Glücksburg Slot.

For mere information og historie - besøg slotsmuseets danske hjemmeside.

Glücksburg Slot
Großestr. 1
24960 Glücksburg
Tyskland

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish