©  Foto:

FN-Museet i Frøslevlejren

FN-Museet er det første i sin art i verden og formålet med museet er, at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der gennem FN har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær eller humanitær indsats. Museet indeholder samlinger fra Gaza, Congo, Cypern, Libanon, Indien/Parkistan, Quwait, Namibia, Yemen, Afganistan, Korea m.v.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish