©  Foto:

Fiskeri ved Halk Camping

Prøv lykken ved en af Sønderjyllands bedste fiskesteder.

Kystfiskeri efter havørred, fladfisk og multe

Placeret i et grønt naturområde med en flot udsigt over et fiskerigt Lillebælt, er Halk Strand Camping et fint og spændende sted for fangst.

Der kan både fanges havørred, multe, fladfisk og hornfisk. Du finder fine parkeringsforhold på den offentlige parkeringsplads ved campingpladsen. 

Kigger du til venstre, på stranden - er der masser af variation i vandet. Stenrev, sandede områder, badekar, ålegræsbælter og blæretang. Dette fortsætter helt om til Halk Hoved. Kigger du til højre er der mere sandet, men langs stranden er der et langt badekar, som strækker sig ind på det militære skydeterræn. Du må fiske her hvis ikke der skydes.

Skydning varsles med en hejst ballon og glimtlampe. 

Her kan du finde disse fiskearter:

  • Ørred
  • Multe
  • Hornfisk
  • Fladfisk

Du finder alle de gode fiskespots her

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish