©  Foto:

Fiskeri ved Aarøsund

Fisk fra molen i Aarøsund.

Syd for Årøsund Havn, ned til Gammelbro Strand Camping, befinder sig en stejl skrænt ned til dybt vand. Det er et dejligt sted om sommeren, for den næsten konstante strøm medfører at friskt vand hele tiden strømmer forbi. 

Samtidig trækker flokke af sild og tobis og ørrederne står langs kanten og venter. 

Vær forsigtig ved vadefiskeri, for man kan gå helt ud til kanten og strømmen kan være meget stærk. 

Her kan du finde følgende fiskearter:

  • Ørred
  • Hornfisk
  • Multe

Du finder alle de gode fiskespots her

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish