©  Foto:

Fiskeri i Stevning Moser ved Nordborg

Stevning Moser består af flere større og mindre moser i udkanten af Nordborg.

Stevning Moserne har en god bestand af ål og fredfisk i form af store skaller og karper, derudover er der blevet taget store gedder i moserne.

Der sælges ikke fiskekort til området. Rettighederne til fiskeriet hører under den lokale sportsfiskerforening i Nordborg.

Udvis hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgrøder samt dyrehold, når du færdes i området.

Fiskeriet foregår fra land og eventuelle agnfisk skal være fanget i Stevning Moser. Forfodring skal ske med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Karper skal genudsættes. Det samme gør sig gældende for gedder, der ligger uden for mindste og maksimum mål.

Oversigtskort for området samt mindstemål og oplysninger om medlemskab finder du på hjemmesiden for Sportsfiskerforeningen Nordborg.

NB. Af hensyn til fuglene og deres ynglesæson, er moserne fredet i april og maj måned.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish