©  Foto:

Elstrup Mølleri Museum

Når man tænker på det store arbejde det er at bygge en mølle, så forestil dig hvilken indsats der skal til for at flytte en.

Elstrup Mølle blev opført ved Østerholm i 1859 under navnet Nørremølle og erstattede en stubmølle bygget af Hertug Hans den Yngre i 1634.

I 1888 blev møllen flyttet til Elstrup, hvor den står i dag, det har krævet at samtlige bjælker blev markeret, så møllen kunne samles igen. Møllen var i drift indtil 1969 og har landets mest omfattende møllerimaskiner bevaret med stor autenticitet.

I 1985 blev der indrettet et møllerimuseum, som rummer en af de fineste møllesamlinger i Danmark. Møllen er åben 24/7 og der er gratis adgang bortset på dage med aktiviteter. Der kan arrangeres rundvisning.

Elstrup Mølle blev fredet i 1998 og indtil 2022 var den i privat eje ved Ernst Linow. I dag er møllen en selvejende institution med en vision om et Paradis Als, der vil transformere området ved møllen til en temapark, hvor man kan blive klogere på håndteringen af nutidens og fremtidens klima- og miljømæssige udfordringer.

Foreningen Elstrup Mølles Venner arrangerer løbende events i form af små hyggelige koncerter - datoerne og flere informationer finder du på linket til facebook.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish