©  Foto:

Døstrup Kirke

Adgang kan arrangeres ved henvendelse til kirketjener Henning Schweer, Genforeningsvej 10, Skærbæk eller til præsten. Det strenge tidligt gotiske krucifix fra o. 1250 viser Kristus omgivet af en halv rosenkrans, mens det 200 år yngre krucifix er et langt tarveligere arbejde med en tung figur. Altertavlens forside er et gedigent træskærerarbejde fra 1500-tallet, og ved opgangen til prædikestolen ses en indskrift forfattet af Johan Peter Brorson, som var præst i Døstrup 1754 til 1791.

Der en desuden epitafier over sognepræster fra 1500- og 1600-tallet samt en tavle, der fortæller, at sognet gennem mere end 300 år havde præster af samme slægt.

Teksten på døren før opgangen til prædikestolen: "Styrk dem som os frembære din nådes søde bud, lad hver som andre lærer selv være lært af gud" o.s.v. En fornem Sankt Laurentius altertavle, blev 1904 afleveret til Taulow Museet (nu på Gottorp) for 99 og et halvt år mod betaling af 1500 mark Tavlen kan i 2004 komme retur, hvis menighedsrådet tilbagebetaler den udlagte sum - uden renter..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish