©  Foto:

Brøns Kirke

Kirken er landets største romanske landsbykirke, opført ca. 1200. Kalkmalerierne på nordvæggen er dels sengotiske, dels fra reformationstiden kort før 1530. De to store billeder er lutherske og vendt mod den katolske kirke.

Til venstre står en række fornemme prælater med en tom skriftrulle, der studeres af en lærd nar (med briller!). Budskabet er klart, der står ikke noget, pavens ord er intet - han har ingenting på! Forneden i samme billede står en gruppe forsagte medborgere, der kryber i ly bag en munk, som diskuterer med en ivrig lutherner. Det er tydeligvis ham, der har overtaget. Til højre ses, hvorledes katolske gejstlige, biskopper og nonner, anført af en pave med livvagt, søger at tiltvinge sig adgang til himlens slot, mens Kristus vogter indgangen.

Prædikestol og altertavle er udmærket træskærerarbejde fra 1600-årene. På sydvæggen hænger to store epitafier fra 1668 over lokale storbønder..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish