©  Foto:

Bjolderup Kirke

Kirkens østre pulpitur er udsmykket med gammeltestamentlige motiver, malet 1778 af den kendte Aabenraa-maler Jes Jessen, der også er mester for de kønne blomstermotiver på kirkebænkenes døre.

Kirkens største klenodie er 'Bjolderup-stenen', en stor gravdæksten, der har ligget over Ketil Urnes grav i kirkens gulv (eller måske på kirkegården).
Den stammer fra ca. år 1200. I granitten er der med runer indmejslet den, fra Bjolderup sogn. ældste skriftlige meddelelse:
(På nu-dansk) 'Ketil Urne ligger her'.
Ketil tilhørte Urne-slægten, Sønderjyllands, i middelalderen største landadelsslægt og var sandsynligvis kirkens bygherre.
(Ifr. også navnet på egnens gamle tingsted: Urnehoved tinge).
I stenen er endvidere indmejslet det gamle, kristne symbol: Et 'livtrækors' (et kors, plantet i et hjerte; fra korstammen skyder der 4 blade ud).
De 2 øverste blade er blevet slidt bort i de århundreder. Stenen blev senere anvendt som dørtærskelsten ved kirkedøren.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish