©  Foto:

Bjerning Kirke

Den brændte kirke.

På en forhøjning i det åbne bakkede landskab mellem Christiansfeld og Haderslev, finder du Bjerning Kirke. Alderen på kirken kendes ikke, men da den oprindelige del af kirken, skib og kor er en typisk romansk kvaderstenskirke, er det rimelig at antage, at den er opført omkring år 1200. Inventar i kirken bekræfter også alderen, heriblandt en ærkebiskopfigur i træ, som er dateret til at være fra omkring 1250, og en figur forestillende Maria med barnet fra omkring år 1350.

Branden

D. 17. november 1937 udbryder der en voldsom brand, hvor alt der var af brændbart materiale, alter, altertavle, prædikestole, bænke m.m. blev totalt ødelagt. Kun tagværket i sakristiet undgik flammerne. 

I dag er kirken helt præget af restaureringen i 1938 og 1939. På alteret står en krucifiksgruppe på en predella med den tronende Kristus. Granitfonten er hugget i 1939 som en efterligning af den gamle og prædikestolen er ligeledes en nogenlunde tro kopi af den brændte. 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish