©  Foto:

Ballum Kirke

Den store kirkegård hegnes af kampestensdiger, der flere steder i syd og vest er brudt af bebyggelse fra ældre tid. Foruden mindre åbninger i syd og nord findes der tre murede portaler, som danner adgangsvejene til kirke- og kirkegård.

Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, med et sengotisk tårn og sakristi samt renæssance våbenhus (fungerer i dag som kapel) på kirkens nordside. Kirken, der er bygget dels af tufsten og dels af tegl, fremtræder hvidkalket med undtagelse af tårnet, der er af røde teglsten. Tagene er alle tækket med bly.

Tårnet har en højde på 104 fod eller ca. 31 meter..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish