©  Foto:

Ballum Enge

Digerne, der gennem århundreder er rejst til værn mod havet og kunstige værfter, hvorpå de gamle marskgårde er bygget. Her er en speciel natur så langt øjet rækker.

Den svorne vej
Fra vejen mellem Hjemsted og dæmningen fører en vej mod syd - som kaldes den svorne vej.
Ifølge sagnet fortælles der at Misthusum lå i strid med Skærbæk om ejendomsretten til vejen. Sagen kom for retten og der blev krævet at Mishusum bønderne skulle stå på vejen og sværge på, at de stod på egen jord. De fyldte alle jord fra deres egne marker i lommerne og mente så at de rolig kunne sværge. De fik vejen tilkendt - men omkom alle på ulykkelig vis og siden hen har man kunne se dem som gengangere om natten gå på den svorne vej. En enkelt mand ville ikke sværge falsk - og overlevede.

Misthusum også kaldt den forladte landsby
På Ballummarskens enge syd for dæmningen ses nogle forhøjninger i landskabet - det var det nordligste samlinge af værfter. Misthusum blev ramt af flere stormfloder og folk flyttede. i 1814 forlod den sidste familie Misthusum og tilbage er kun sommerdiget, de 8 værfter og Markmandenshuset..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish