Sanke urter på stranden på Rømø

Bæredygtig destinationsudvikling

Foto: Sarah Green

De danske destinationsselskaber har formuleret seks dogmeregler for hvordan vi som destinationsfællesskab og som enkelte destinationer vil løfte vores ansvar for den bæredygtige udvikling.

Destinationsdogmerne samler op på læring fra det fælles projekt Bæredygtige Destinationer i praksis, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og sætter fokus på den rolle, destinationsselskaber har særligt ansvar og mulighed for at udfylde: Som tværgående sammenhængskraft mellem aktører og markedsføring på det lokale og nære niveau; mellem os som destinationer og fagligt fællesskab på tværs af landet; og mellem det lokale, regionale og nationale niveau.

Som danske destinationer tager vi medansvar for turismens værdiskabelse i hele landet, og for turismens bidrag til at opnå Danmarks mål for bæredygtighed – økonomiske, sociale og miljømæssige. Vores destinationsdogmer tager afsæt i turismens potentiale for bæredygtig udvikling som løftestang for lokal udvikling, lokale jobs og produktivitet, hvor respekt for både mennesker, miljø og økonomi er det styrende princip.

Som danske destinationer påtager vi os i fællesskab at løfte og prioritere turismens ansvarlige og bæredygtige udvikling. Som destinationsselskaber er vi bindeled mellem national strategi og lokal handling.

Som individuelle destinationsselskaber har vi langsigtet ansvar for at udvikle og understøtte vores destinationer som ansvarlige besøgsøkonomier og sammenhængende lokale  økosystemer. Vi binder de lokale værdikæder sammen og sikrer sammenhængskraft mellem erhverv, borger, gæst og kommune.

Sanke urter på Rømø
Foto: Sarah Green
Vilde blomster ved Varnæs
Foto: James Cripps

Konkret betyder det, at vi vil overholde følgende dogmer i vores arbejde med destinationsudvikling:

1. Vi skaber lokalt samarbejde om turisme, der udvikles i balance med lokale fællesskaber og hverdagsliv, i balance med natur og miljø, og med fokus på at styrke lokal økonomi.

2. Vi investerer i destinationsudvikling, der sætter bæredygtighed i fokus, og som ikke ellers kommer af sig selv, på tværs af sæson og geografi.

3. Vi tager ansvar for turismens positive bidrag til klimahandling og til at nå de danske klimamål.

4. Vi markedsfører for at skabe lokal værdi for både mennesker, miljøet og økonomien, og vil i vores gæstekommunikation tydeliggøre muligheden for at træffe mere bæredygtige valg.

5. Vi skaber incitament for og inspirerer til turismeerhvervets bæredygtige omstilling.

6. Vi fremmer turismens brede værdiskabelse, der rækker langt udover turismesektoren selv, og fastholder en åben og inkluderende samtale om udvikling af turismens værdi og rolle i
(lokal)samfundet.

Som destinationsselskaber tager vi med disse destinationsdogmer ansvar for at dele løsninger, resultater og erfaringer med hinanden. Vi lover hinanden om et år at gøre status på vores følgeskab og lederskab med destinationsdogmerne med henblik på hele tiden at skubbe os selv til næste skridt.

Vi løfter vores ansvar for at udvikle viden, kompetence og prioritet internt i vores organisationer, hvor bæredygtighed aldrig er parkeret på en enkelt funktion, men altid er et element på tværs af alle vores aktiviteter, handlinger, og en aktiv prioritet og bevidsthed hos alle vores medarbejdere.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish