©  Foto:

Agerskov Kirke

Omkring år 1200 stod en vældig kirke færdig i Agerskov. Kirkens mure var sat i stenkvadre. Kirken havde skib, kor og apsis. Apsis, - den halvrunde bygning der afslutter koret, - var udvendig udsmykket med flotte søjler. Kirken havde mindst 3 indgange. En i nordsiden til kvinderne, en i sydsiden til mændene og en i koret til præsterne.

Det romanske kirke rum var meget dunkelt. I skibet har der været 2 små rundbuede vinduer mod syd og 2 mod nord. I koret et i hver retning og endelig et mod øst i apsis. I alle vinduer var der farvet glas.

Allerede omkring år 1300 er Agerskov kirke blevet for lille. Koret og apsis bliver revet ned og det nuværende kor af næsten dobbelt størrelse bliver bygget.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish