©  Foto:

Adsbøl Kirke

Adsbøl Kirke - en hyggelig, hvidkalket landsbykirke.

Kirken er opført i 1200-tallet og har et romansk kor og skib med gotisk vestforlængelse. Gennem tiden har kirken gennemgået en del ombygninger. Under svenskekrigen (1658-59) bliver kirken stærkt beskadiget, de værste skader bliver repareret, men først i 1768 har man samlet penge nok til en gennemgribende renovering.

I 1925-26 bliver kirken ombygget på ny og under arbejdet med at sænke gulvene, finder man en, indtil da, ukendt gravplads i kirkeskibet. Udendørs opføres der et klokkehus i træ ved skibets vestgavl, som i dag huser 2 af kirkens klokker, en stor klokke fra 1503 samt Genforeningsklokken – derudover hænger der en lille messeklokke i våbenhuset.

Adsbøl Kirkegård benyttes også til begravelser fra Gråsten Slotskirke, indtil Gråsten får sin egen kirkegård i 1940. Da kirkegården bliver for lille 1878 indvies der et nyt område, på den anden side af hovedvejen, i retning af Gråsten. På kirkegården ved kirken er der gravsten for faldne soldater i 1. Slesvigske Krig (1848-50) og Krigen 1864 samt et mindemærke med navne på de faldne i 1. Verdenskrig (1914-18).

Kirken kan åbnes efter aftale med kirkeværge Ruth Gaul Nilum, mobil (+45) 26 55 58 84.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish