©  Foto:

Åbjerg Skov & Kollund Skov

Flensborg by har fra "gammel tid" ejet et skovareal på nordsiden af Flensborg Fjord. Da forhandlingerne omkring grænsedragningen i 1920 ikke skulle berøre ejendomsforholdene nord og syd for den nye grænse, havde man fra Flensborgs side håbet på en grænse, der startede omkring Sønderhav, gik nord om Kollund Skov og måske langs Krus-åen mod vest.

Men den endelige grænse blev lagt i Kobbermølle-slugten, og Flensborgs skove altså nord for grænsen. Hermed mistede området status som rekreativt område for byens indbyggere.

Efter 2. Verdenskrig blev alt tysk ejendom i Danmark konfiskeret men som en venlig getus fra dansk side til de mange danske og dansksindede i Flensborg blev, skoven foræret tilbage til Flensborg by. Således ejer byen Flensborg stadig et skovområde i Danmark. Skoven er 16,5 hektar.

 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish