Naturcenter Tønnisgaard

Naturcenter Tønnisgaard

Få steder i Danmark er naturen så forunderlig og omskiftelig som i Vadehavet. Det ses ikke mindst i forbindelse med den store forskel på høj- og lavvande, hvor store arealer på få timer forvandles fra hav til tørlagt sandbund, så utallige bunddyr kan studeres på nærmeste hold.

Af samme grund er en stor del af det danske, tyske og hollandske Vadehav blevet optaget på UNESCO’s verdensnaturarvsliste over klodens mest bevaringsværdige naturområder. Derudover er den danske del af Vadehavet også blevet udlagt til nationalpark.

Naturcenter Tønnisgaard

Den danske ø Rømø ligger omkranset af Vadehavet i landets syd vestligste hjørne, og her mærker man naboskabet meget tydeligt. Naturen er vild og flot på samme tid, og de mange naturoplevelser vil de lokale gerne dele med andre. Derfor blev Naturcenter Tønnisgård oprettet i 1992. Centret arrangerer omkring 400 guidede ture om året ud i naturen, og programmet spænder vidt. Her er alt lige fra østersture, hestevognsture, bunkersture, rejefangst til ravslibning og meget andet godt.

Naturcentret ligger ved Rømøs østkyst og holder til i en gammel hvalfangergård, en såkaldt kommandørgård. Kommandør er det hollandske ord for en kaptajn på et hvalfangerskib, og det dækker over, at en del lokale søfolk i sin tid arbejdede på hollandske hvalfangerskibe.

Naturcenter Tønnisgaard

I den stråtækte hvalfangergård er der en permanent udstilling om naturen og kulturen på Rømø og i Vadehavet, ligesom der afholdes en stribe forskellige værksteds-arrangementer. Her kan besøgende blandt andet prøve at bygge drager, lave urtesmør, slibe rav eller karte uld. Derudover er der også en bålhytte, hvor man kan tilberede alverdens former for vildt-mad.

Naturcenter Tønnisgård har knap 20.000 besøgende om året, hvoraf henved 80 procent ifølge centerleder Bente Bjerrum kommer fra Tyskland. Omkring 15 procent er danskere, mens resten kommer fra diverse andre nationer.

Meget mere Sønderjylland...

Sort Sol i Tøndermarsken
Sort Sol
Østers i Vadehavet
Østers i Vadehavet
Velsmagende Vadehav
Østers i Vadehavet
Tøndermarsken
Får i Tøndermarsken