VisitSønderjylland
Genforeningssten i Bovrup

Genforeningssten

Overalt i Danmark finder du sten, der markerer Genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark i 1920.

Fredning

De ca. 600 genforeningssten er i forbindelse med 100 året for Genforeningen blevet fredet. Det betyder, at de fremadrettet ikke må fjernes, flyttes eller ødelægges. Dog er der lavet den note i fredningen, at det er tilladt at male teksterne på stenene op, så de fortsat kan læses. Mange steder i Danmark har de lokale foreninger benyttet sig af 100 års jubilæet, som anledning til at få frisket stenene op, så de igen står helt skarpt.

Historie

I 1920 og årene efter blev der rejst op imod 600 genforeningssten, der i dag kan ses i hele landet lige fra Lemvig til Allinge-Sandvig og fra Hjørring til Nykøbing Falster. Anledningen var danskernes glæde og taknemmelighed over, at Sønderjylland var blevet en del af Danmark. 

Genforeningsstenene er typisk ubehandlede marksten med inskriptioner, men derudover varierer de meget. Antallet i forskellige områder i landet, tidspunkterne for rejsningen og inskriptionerne afhænger af, hvem der lokalt tog initiativ, og hvordan de gik til værks. 

Frem for at gå sammen i større enheder eller lade den officielle side finansiere store, kunstneriske monumenter bredte der sig i de enkelte byer og sogne en trang til at markere glæden over Genforeningen ved hjælp af let tilgængelige råmaterialer. Mere end 95 procent af genforeningsstenene blev iværksat på lokalt initiativ og bekostet lokalt.

Inskriptionerne på genforeningsstenene blev ofte udvalgt på baggrund af en konkurrence eller forfattet af et lokalt komitémedlem som for eksempel sognets præst eller lærer. Nogle har citater fra genforeningssange, som for eksempel Henrik Pontoppidans ”Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage: En røvet datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage”. De fleste er dog skrevet af lokale og har derfor en mere simpel form som for eksempel ”Tak, trofaste sønderjyder!” eller ”Staa sten, mind slægten om, da Sønderjylland tilbage kom”.

Grænseforeningen har lavet et fint kort over alle kendte genforeningssten i hele Danmark. Du finder kortet på deres hjemmeside.