VisitSønderjylland
Genforeningen Christian X i Christiansfeld

Tidslinje: Genforeningen 1920

Det blev en bevæget affære, da indbyggerne i Sønderjylland i 1920 efter at have stemt ja til genforening med Danmark blev en del af det danske kongerige.

H.P. Hanssen, som var de dansksindede sønderjyders politiske leder og rigsdagsmand i Berlin, bekendtgør den 17. november 1918, at Den Nordslesvigske Vælgerforening kræver det slesvigske grænsespørgsmål løst ved en folkeafstemning, og at der er udsigter til, at Sønderjylland bliver genforenet med Danmark. Det sker fra balkonen på Folkehjem i Aabenraa.

Grænsespørgsmålet blev løst ved en folkeafstemning. Det skete i 1920, efter afholdelse af to afstemninger. En i det der blev kaldt zone 1 (Som var Nordslesvig) og en i zone 2 (Som var mellem Slesvig og Flensborg). Befolkningerne i de to zoner skulle stemme om, hvorvidt de ønskede at være en del af Danmark eller af Tyskland.

Tidsforløb

10. februar 1920
Afstemning i 1. zone (Nordslesvig - i dag det vi kender som Sønderjylland). 75 % stemmer for at området skulle være dansk.

14. marts 1920
Afstemning i 2. zone (Mellemslesvig) 80 % stemmer for at dette område skulle forblive en del af Tyskland. 
Afstemningen i de to zoner afgjorde placeringen af landegrænsen mellem Danmark og Tyskland.

05. maj 1920
Dansk militær overtager 1. zone, og dagen efter udpegedes Viggo Rothe Haarløv som civil administrator for 1. zone.

15. juni 1920
Danmark får overdraget Sønderjylland, men de allierede beholder foreløbig suveræniteten over området. Den får Danmark først 5. juli med tilbagevirkende kraft fra 15. juni.

Genforeningsfest på Dybbøl Banke 1920

 

09. juli 1920
Christian X underskriver ”Lov om indlemmelse af de sønderjyske landsdele i kongeriget”, og Sønderjylland er nu en del af Danmark.

10. juli 1920
Christian X og sønnerne Knud og Frederik rider symbolsk over den gamle grænse nord for Christiansfeld. Efterfølgende modtages den kongelige familie med festgudstjeneste i Haderslev og besøg på Folkehjem i Aabenraa.

11. juli 1920
Den centrale Genforeningsfest finder sted på Dybbøl Banke. Udover kongefamilien deltager mellem 50.000 og 100.000 mennesker i fejringen.

12. juli 1920
Christian X modtages på torvet i Tønder af byens tysksindede borgmester. Samme dag møder kongen en skare dansksindede borgere fra Flensborg i Kruså.

Meget mere Sønderjylland...

1. Verdenskrig i Sønderjylland
Sønderjyske soldater i skyttegraven under 1. Verdenskrig - måske Verdun
Zeppelinbasen ved Tønder
Zeppelinbasen Tønder
Krigsgrave og mindesmærker - 1. Verdenskrig
Mindesmærke ved Broager Kirke
Sikringsstilling Nord
Sikringsstilling Nord intakt batteri Andholm
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland
Frøslev Lejren
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser
Naturcenter Tønnisgaard