Dykker på Triton Rev

Revene ud for Als genoprettes

Ønsker du i sommervarmen at snuppe en dukkert i vandet ud for øen Als, kan du meget vel støde på et rev, som ikke var på stedet for år tilbage.

Siden 2011 har Foreningen Als Stenrev nemlig eksisteret, og foreningen arbejder ihærdigt på at genskabe en række af de stenrev, som gennem tiden er blevet fjernet i farvandet ud for Als.

Igennem de seneste 100 år er der nemlig blevet fjernet mange sten fra havbunden ved det såkaldte stenfiskeri. Stenene er blandt andet blevet brugt til at bygge moler.

Problemet med stenfiskeri har været, at der dermed forsvandt nogle rev, som var gode yngle- og opvækststeder for fisk og planter. Det gjaldt især for de såkaldte huledannende stenrev, som til sidst var helt i fare for at forsvinde. Derfor blev stenfiskeri forbudt i år 2000.

Genopretningen af revene skal være med til at styrke den biologiske mangfoldighed. Stenrev bliver sammen med ålegræsområder kaldt for ”havets oaser”, da der er en stor artsrigdom her. Ifølge biolog Bo Mammen Kruse, der er sekretær og projektleder i Foreningen Als Stenrev, har hele 99 procent af de huledannende stenrev været fjernet, og derved er en række dyre- og plantearter i fare for at forsvinde.

Derfor har foreningen gjort en ihærdig indsats for at rette op på fortidens synder. Der er således blevet udlagt en stor mængde sten i farvandet ud for Als. Da man byggede Sønderborg-motorvejen, blev der for eksempel gravet masser af sten op. Det handlede om hele 2000 kubikmeter, som siden blev lagt ud ved Middelgrund mellem Kegnæs og Broager.

Siden foreningens start er flere rev blevet helt eller delvist genopbygget. Omkring 35.000 ton sten er indtil nu udlagt på 19 rev. Tritons Rev, der ligger ud for Sønderborg Slot tjener som et såkaldt ”formidlingsrev”. Her er der blandt andet en snorklesti med undervandsplancher, hvor snorklere kan læse om revet og dets indbyggere. Tritons Rev bruges også i undervisningen af skoleelever og nye dykkere.

Meget mere Sønderjylland...

Lystfiskeri
Lystfiskeri i Sønderjylland
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser
Naturcenter Tønnisgaard
Kajak og Kanosejlads
Kajaksejlads Sønderborg
Surfing
Surfing