Project Zero

Sønderborg skal være CO2 neutral

Hvis det står til en lang række offentlige og private beslutningstagere, skal Sønderborg – Sønderjyllands største by – samt det omkringliggende område være CO2-neutralt i slutningen af det kommende årti. 

Visionen hedder ProjectZero, og målet skal realiseres gennem effektivisering af energianvendelsen og omlægning til Sønderborg-områdets egne energikilder. Omstillingen bygger på bæredygtig vækst og forventes at skabe mange nye grønne jobs.

ProjectZero blev startet i 2007 som et samarbejde mellem en række private virksomheder og offentlige myndigheder omfattende blandt andet fonde, forsyningsvirksomheder og Sønderborg kommune.

Realiseringen af det ambitiøse mål bygger på en aktiv inddragelse af borgerne. Flere tusinde boligejere har således fået varmepumper, solceller på taget eller fået energirenoveret deres boliger. Boligforeningerne følger trop.

Project Zero

Desuden er områdets fjernvarmesystemer omlagt til vedvarende energikilder, gadelyset er skiftet til LED, ligesom solceller og vindmøller er med til at reducere CO2-udledningen.

Endelig er områdets børn og unge blevet inddraget i projektet, som i dag har 15.000 unge ambassadører, der både kan tale med om klimaforandringerne og guide deres familier til at spare på hjemmets energiforbrug.

Hvordan er det så gået siden projektets start i 2007? Ganske godt, faktisk. Sønderborg-områdets CO2-udledning er reduceret med 35 procent, og der er skabt hundreder af nye grønne jobs indenfor blandt andet byggeri, anlæg, industri og undervisning. Næste milepæl er en reduktion på 50 procent i 2020, og i 2029 skal området være CO2-neutralt.

Overalt i verden er byer og lokalsamfund fokuseret på klima og bæredygtighed. Vi håber derfor, at dit besøg i Sønderborg kan inspirere dig til at deltage aktivt i denne vigtige omstilling.

Meget mere Sønderjylland...

Overnatning i Sønderborg kommune
Hotel overnatning familie
Oplevelser i Sønderborg kommune
Historiecenter Dybbøl Banke
Spisesteder i Sønderborg kommune
Spisesteder
Shopping i Sønderborg
Shopping
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser
Naturcenter Tønnisgaard
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland
Frøslev Lejren