Hærvejen og Gejlå

Hærvejen har i årtusinder været forbindelsesvej mellem Danmark og Europa og den spændende historie der ligger bag samt den fantastiske natur undervejs er bestemt en tur vær.

Turen Starter ved Gejlåbroen, der med sine 2 buer er en af Hærvejens mest markante broer, anlagt der hvor man tidligere måtte krydse Gejlå ved et vadested for at fortsætte ad Hærvejen/Oksevejen.

Naturvejleder Arne Bondo- Andersen tager jer med langs Hærvejen og fortæller historien om Hærvejen og navnets oprindelse. Undervejs passerer i smuk natur og kommer i forbi ”snapsestenen” som står der, hvor der engang lå en kro ved navn Bommerlund kro. Arne  vil også fortælle historien om hvorfor Bommerlund brændevin egentlig hedder som den gør og servere en smagsprøve..

Bommerlund Plantage, hvor I færdes, er er en stor sammenhængende nåletræsplantage på ca. 670 ha og er domineret af rødgran samt flere moseområder. Plantagen er plantet af den Preusiske stat fra 1881 til omkring 1901. Jorderne stammer dels fra Bommerlundkro og fra hedearealer tilhørende bønderne i Vejbæk og Stoltelund.

En hyggelig tur velegnet for alle med natur og historie.Mødested: Gejlåbroen i Gejlå

Køb din billet på bookingportalen her